Om oss

Genom åren har vi handlat med de flesta råvaror som handlas på råvarubörser och som skandinaviska bolag har exponering mot. Vi har medverkat och satt upp system för att ha kontroll över exponeringar och vi har genomdrivit organisatoriska förändringar i företag för att skapa fungerande enheter ur ett riskperspektiv.

Då prisrisk inte enbart uppstår då en vara kommer in i lager, baseras våra uppdrag på en grundlig genomgång utifrån både ett inköps och försäljningsperspektiv.

Vår “hands-on approach” och vår mångåriga erfarenhet från industrin gör att vi talar samma språk vilket förenklar i förändringsprocessen.

Med tillsammans mer än 50 års erfarenhet av råvaruhandel och handel på de internationella råvarubörserna har vi lärt oss värdet av “keep it simple” och vet att de bästa affärerna och lösningarna sällan har de krångligaste namnen.

Comments are closed.