Verksamhet

  • Informationshämtning från inblandade avdelningar, det kan vara allt från produktion till ekonomi/treasury
  • Sammanställning av avvikelser
  • Förslag till förändrade rutiner
  • Upprättande av råvarubalanser
  • Förslag till prisriskminimering
  • Handledning vid organisatoriska förändringar beträffande såväl prisriskminimering som administrativa risker
  • Handledning vid uppstart av terminshandel på råvarubörser
  • Bollplank vid löpande hantering av råvaruprisrisk

Comments are closed.