Hamilton & Ohlsson Commodity Solutions hjälper företag att få kontroll över de prisrisker som uppstår vid inköp och försäljning av råvaror.

Vi hjälper er hantera råvarurisker på ett kostnadseffektivt sätt.

Hamilton & Ohlsson Commodity Solutions AB ägs av grundarna, Peter Hamilton och Anders Ohlsson. Tillsammans har de mer än 50 års erfarenhet av internationell råvaruhandel. En unik erfarenhet och en kunskapsbank för er att ta del av.

Välkommen

Comments are closed.